Què comunico

Tinc la sort de comptar amb una bona capacitat comunicativa: m’agrada comunicar, i ho faig amb entusiasme i honestedat. Per això escric, dono conferències i organitzo tallers sobre la gamificació, el joc, i el seu potencial en el desenvolupament i formació de les persones, i el valor educatiu de jocs i joguines. Per descomptat, sóc de les que pensa que no es pot parlar de joc sense jugar, perquè és la reflexió sobre la vivència el que realment transforma.

D’altra banda, malgrat que el joc és reconegut com a dret de la infància, la realitat és que la nostra societat valora molt altres coses, aparentment més útils, per davant de la necessitat de jugar dels nens i nenes. A més, considero especialment interessant el valor que aporta el joc com a eina de participació i transmissió de valors a empreses i institucions, i això cal explicar-ho!

(Visited 499 times, 1 visits today)